Ordre de mots i estructura informativa a la llengua de Francesc Eiximenis