L'expressió de la conseqüència en català antic: les consecutives d’intensitat - manera