La formació de connectors complexos finals i causals