Semblança molecular: representació n-dimensional d'un conjunt de molècules