Formulació matricial de la teoria de pertorbacions de Rayleigh-Schrödringer: monodimensional

Share
Es repassa la formulació de la Teoria de Pertorbacions en notació matricial i s'exposa una aplicació senzilla com és la solució del problema de la partícula sotmesa a un potencial d'atracció dins la caixa quàntica monodimensional ​
​Tots els drets reservats