Anàlisi cronològica de la pesca al Port de Llançà: període 1977-1996