L'Àmbit urbà i periurbà de Rhode entre el 195 aC i el segle II dC