Obtenció i caracterització físico-química de sèrum de sang porcina