Projecte col-laboratiu en l'àmbit de la sordesa i les llengües de signes