I fora del taller, com comença la meva carrera artística? Un viatge creatiu