Escac al paisatge i als models urbans tradicionals