Estudi del desenvolupament de les competències a través de les diferents metodologies, percebuda pels estudiants