Josep M. Perramon: "PostScriptum vol arribar a ser un referent econòmic i cultural en la societat gironina"