Miquel Rigola: «La història de la ciència és una assignatura pendent a casa nostra»