L’alfabetisme matemàtic

Share
En els darrers temps diversos organismes internacionals (...) han alertat sobre el problema que suposa focalitzar l’ensenyament de les matemàtiques exclusivament en els continguts. De manera molt sintètica, aquests organismes assenyalen que aquest enfocament pot ser útil per tenir un bon rendiment matemàtic a l’escola, però això no pressuposa la destresa necessària per aplicar a la vida quotidiana els continguts apresos. De manera que, encara avui, és habitual trobar persones que “han après” moltes matemàtiques durant la seva escolarització i que tenen dificultats, per exemple, per interpretar adequadament la factura del gas, o bé per aplicar un bon sentit numèric a les ofertes dels supermercats. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by3.0