Visualitzant 2es Jornades de bones pràctiques 2011 per autor "Fern%C3%A1ndez Pe%C3%B1a%2C Rosario"