Visualitzant Eix C: Tutorització dels estudiants per data de publicació