Estudi de la influència del lubricant en operacions de mecanització