El PEIN a les comarques gironines: una visió geogràfica