Diversitat i dinamisme afavorits pels recursos naturals