Guia per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior: 10. Competències transversals: sostenibilitat