L' estadística en el vostre món: [llibre de l'alumne] 1