Dr. Giuseppe Cognetti: "El Mediterrani no té cap intenció de morir"