Xavier Arbós. Els límits de la immunitat en les societats democràtiques. El cas de la portada d'el Jueves