Visualitzant 1es Jornades de bones pràctiques 2010 per títol

Bones pràctiques a drets reals

Obj. de conferència open access