Bòbila d’Ermedàs: Estudi del material arqueològic de la UE-115