Guia per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior: 9. Fer docència a la UdG