De una tarea a un mundo de posibilidades = D'una tasca a un món de possibilitats