Listar Jornada sobre els esquemes nacionals d'interoperabilitat i de seguretat por fecha de publicación

Esquema nacional de seguridad

Presentación open access

Esquema nacional d'interoperabilitat

Presentación open access

Esquema nacional de interoperabilidad

Presentación open access