Visualitzant Jornada sobre els esquemes nacionals d'interoperabilitat i de seguretat per data de publicació

Esquema nacional de seguridad

Presentació open access

Esquema nacional d'interoperabilitat

Presentació open access

Esquema nacional de interoperabilidad

Presentació open access