La Formació en literatura infantil, un projecte incardinat en l'entorn cultural. Perspectives didàctiques en entorns culturals