Ser i ser vistes. Investigar identitats docents a l’Uruguai