L'Experiència dels pobles indígenes, amb milers d'anys d'història, està entrant a la universitat"