Ideologia, política i llenguatge de classes en el primer sindicalisme, 1840-1870