De Pandora a Mr. Arkadin: les representacions fílmiques d’una Costa Brava simbòlica