La construcció del sistema fiscal municipal a Barcelona, segles XIII-XIV