El Paper del guia en la difusió del patrimoni cultural