Una qüestió de noms: el cas de l’home del congost de Neander a la vall del Düssel

Full Text
Share
Article aparegut dins del monogràfic dedicat a en Modest Prats per part de la Universitat de Girona. Descripció del descobriment de l’home de Neandertal des d’un punt de vista historiogràfic ​
​Tots els drets reservats