Art a Girona, de la resistència a la normalització