Una proposta d'itinerari cultural a l'entorn de l'art