Ordinacions, privilegis i oficis: la regulació de l'art de l'especieria (s. XIV-XV)

Vela i Aulesa, Carles
Text Complet
Compartir
L’estudi de l’evolució de la regulació de l’art de l’especieria o apotecaria a Barcelona permet copsar com les arts i els oficis no solament s’aprofitaren en benefici propi de la cessió del "ius statuendi" al govern municipal, sinó que, quan ho van considerar convenient, van acudir al rei per tal que consolidés per via de privilegi la seva posició de força en el seu camp professional ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial (by-nc) Creative Commons by-nc3.0