L’imperialisme contemporani prenent l’àlbum de Tintín al Congo com a paradigma: el còmic com a font primària per ensenyar a pensar històricament als alumnes d’ESO

Ràfols i Jovells, Albert
Share
La realitat social actual, caracteritzada per la seva dinàmica i incertesa, planteja reptes als sistemes educatius, especialment en l'ensenyament de les ciències socials a l'ESO. Tot i algunes excepcions, el sistema educatiu mostra una capacitat de resiliència mediocre, amb un ús predominant del llibre de text i una metodologia ancorada en classes magistrals. Això és malgrat els esforços per reformar el model educatiu i donar més rellevància a les ciències socials. És necessari replantejar les bases de l'ensenyament, adoptant metodologies més inductives i basades en problemes reals, així com fomentar un aprenentatge significatiu. Tot i això, encara hi ha obstacles, com la manca de consens sobre els criteris d'avaluació per competències. Per millorar l'ensenyament de les ciències socials, és crucial experimentar amb propostes pedagògiques innovadores i personalitzades, com la utilització de còmics com a fonts primàries, que poden promoure el pensament històric i el compromís dels alumnes en el procés d'aprenentatge. ​
​Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International