Solving the human puzzle: let’s discover the interrelationship between the systems in our body: combination of clil and pbl methodologies to promote an active learning in biology contents

Matas Ayala, Anaïs
Share
Aquest treball té com a objectiu combinar dues metodologies d'aprenentatge diferents: l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (CLIL) i l'Aprenentatge Basat en Problemes (PBL), amb la finalitat d'establir un enfocament interdisciplinari motivador que permeti l'aprenentatge tant de continguts científics com lingüístics per millorar les habilitats, coneixements i competències dels estudiants. S'observa que, mentre que el PBL és una metodologia coneguda, el CLIL és menys familiar fins que l'autor es va inscriure en un màster i va entendre la seva importància, especialment en els àmbits científic-tecnològics. Aquest enfocament interdisciplinari és considerat essencial per millorar les habilitats dels estudiants en una societat canviant. El CLIL està sent implementat a Europa per millorar el coneixement de llengües estrangeres, i és àmpliament acceptat en els sistemes educatius europeus. No obstant això, s'observa que les metodologies actuals no aconsegueixen els objectius desitjats en termes de competències lingüístiques, especialment a Espanya, on el nivell d'anglès és baix en comparació amb altres països europeus. Així, es conclou que és necessari millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres per permetre als estudiants comunicar-se i adaptar-se al món canviant en què vivim, i implementar metodologies com el CLIL de manera regular pot ser una manera d'aconseguir aquest objectiu. Per tant, el projecte final serà elaborat íntegrament en anglès, amb l'objectiu de dissenyar una unitat didàctica singular en aquesta llengua per a ser implementada en una escola secundària a Catalunya. ​