Mirada, emocions i aprenentatges significatius: proposta didàctica singular per aproximar l’àmbit de recepció de les pràctiques artístiques contemporànies en l’educació visual i plàstica de 4rt d’eso

Dàvila Congost, Neus
Share
El text planteja una reflexió sobre la naturalesa de l'art contemporani i la seva relació amb l'espectador, destacant que l'obra d'art no té sentit sense la participació activa del públic. Aquesta perspectiva es basa en la teoria de l'estètica de la recepció de Hans Robert Jauss, que va marcar un canvi de paradigma en l'art i la literatura al considerar que l'experiència estètica és un acte viu i interactiu entre l'obra i l'espectador. Aquest enfocament també es relaciona amb les teories constructivistes en educació, on l'alumne és considerat el protagonista actiu del seu aprenentatge. Així, el treball proposa una programació singular basada en la introducció de pràctiques artístiques contemporànies com la performance i la instal·lació a l'ensenyament, amb l'objectiu d'implicar la mirada i les emocions dels alumnes i promoure aprenentatges significatius i duradors. ​

Localització