Efecte del disseny de les crepines en la pèrdua de càrrega de filtres de sorra per reg amb degoters

Herrera i Bosque, Pau
Share
Els filtres de sorra s'utilitzen en sistemes de reg gota a gota per retenir les partícules que puguin obturar els degoters. El consum d'energia elèctrica del sistema de bombeig és funció de la pèrdua de càrrega al pas del filtre. Una millora hidràulica de les crepines, que són els elements que retenen la sorra i permeten el pas de l'aigua, reduiria la caiguda de pressió al pas del filtre i en milloraria l'eficiència energètica del sistema. Els antecedents d’aquest estudi són diversos estudis i experiments de l’any 2015 pel departament d’Enginyeria Mecànica i De la Construcció Industrial conjuntament amb el departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. L'objecte del present projecte és determinar com afecta el disseny de les crepines a la pèrdua de càrrega de filtres de sorra pressuritzats a través de la simulació d’un filtre de laboratori mitjançant el programa ANSYS-Fluent. Es farà el disseny dels models d’ANSYS-Fluent estudiar diferents crepines i determinar-ne el seu efecte en la pèrdua de càrrega del filtre ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0