El model de recuperació i la seva aplicació als serveis de rehabilitació comunitària: una aproximació qualitativa des de la perspectiva dels usuaris i professionals