Conservació, restauració i rehabilitació Estudi de dues intervencions en el patrimoni gironí = Conservation, restoration and rehabilitation : Analysis of two interventions in Girona’s heritage

Localització