De com la literatura pot ser útil a la geografia. Reflexions arran de la lectura d'un llibre