Els santuaris cristians: fars per a la pau en la societat actual