Cap a una nova geografia regional? Notícia del seminari celebrat a la ciutat dels quatre rius